Obchodní modely většiny tuzemských médií byly a jsou postaveny na příjmech z inzerce. V některých mediatypech k tomu přistupují příjmy z distribuce (z prodeje obsahu), menší část mohou tvořit příjmy z doprovodných aktivit (prodej vysílacích práv, merchandisingových výrobků, poradenství, produkce). Nástup internetu přinesl tradičním médiím možnosti další monetizace a rozšířil jejich obchodní modely, zároveň ale zatím netvoří významný podíl na celkových výnosech a nevyrovnává (zejména u tištěných médií) poklesy výnosů z tradičních zdrojů.

 
 

V současné době jsou nejpoužívanější tři reklamní modely: displayová reklama, výkonnostní reklama a rychle nastupující videoreklama, nepočítáme-li reklamu cílenou na mobilní zařízení. Vynořují se i různé experimentální modely (např. programatický nákup), které zatím zůstávají v menšině. Více o obchodních modelech v internetové reklamě se dozvíte zde:

Obchodní modely v internetové reklamě

Odborníci z oboru online reklamy se většinou shodují v tom, že na významu nabývají nové reklamní formáty a vznikají originální inzertní řešení. Aktuální vývoj komentovali zástupci mediálního trhu oslovení při zpracování studie například následovně:

1

Jsou žádané velké atraktivní internetové formáty viditelné na první načtení stránky a videospoty díky své jednodušší porovnatelnosti s TV kampaněmi.

2

V posledních letech je kladen větší důraz na výkon internetových kampaní. Dochází k renesanci rich médií, jako je branding, kreativní formát, kde se banner propojuje s videem a obsahem.

3

Jednotkové ceny u standardních formátů klesají, provozovatelé ale přicházejí s novými formáty, které mají jednotkové (CPT) ceny vyšší.

4

Standardní banner již nepřináší výraznou konkurenční výhodu a je u něj velký tlak na cenu. Roste snaha přinášet nová řešení, speciální projekty, obsahové spolupráce.

5

Internet může být při potřebě oslovit mladší koupěschopné cílové skupiny levnější než ostatní mediatypy, na straně druhé z hlediska dlouhodobého budování brand awareness na starší cílové skupiny může být dražším, ale i neefektivním médiem.

6

Růst podílu programmatic buying/RTB modelu bude mít pravděpodobně stále větší vliv na průměrnou cenu CPT a zároveň i celkově na spolupráci klient-mediální agentura- vydavatel.

7

Investice do internetové reklamy
se zvyšují. Kanály jako SEM, SEO, programmatic buying, affiliate, performance display a mobile získávají vyšší podíly. Investice do display reklamy se také zvyšují, ale podstatně pomaleji než do výkonnostních formátů.